Posts Tagged ‘ทำลายharddisk’


 

 

boxs

Degaussing คืออะไร?

การทำลายHarddisk หรือการทำลายข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้สนามแม่เหล็กในการทำลาย(Degaussing) เป็นวิธีการที่นิยมสำหรับการทำลายข้อมูลบน อุปกรณ์ที่มีการบันทึกข้อมูล แบบแผ่นจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) อย่าง เช่น Hard drives, USB thumb drives, Smart phones or Floppy disks เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ได้รับการใช้สนามแม่เหล็กในการทำลาย (Degaussing) จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ทาง Orion ใช้อุปกรณ์สนามแม่เหล็กในการทำลาย (Degaussing) ที่มีชื่อว่า AML-6KG ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก The National Security Agency (NSA) (สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 5220.22M ของ The US Department of Defense (DOD) (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) อุปกรณ์ที่ได้รับการทดสอบและได้รับการอนุมัติจาก The National Security Agency (NSA) ตอบสนองความต้องการ CESG อยู่ในระดับสุง ( CESG Highest Level requirements) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการทำลายจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ในฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลความลับความคำคัญขององค์กร

การใช้สนามแม่เหล็กในการทำลาย (Degaussing) ฮาร์ดดิสก์ มีลำดับขั้นตอนดังนี้
ลำดับที่ 1 การแกะหรือถอดส่วนประกอบภายในฮาร์ดิสก์ถึงส่วนของจานแผ่นฮาร์ดดิสก์โดยตรง
ลำดับที่ 2 ใช้ AML-6KG ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับ ใช้สนามแม่เหล็กในการทำลาย (Degaussing)
ลำดับที่ 3 การทำให้พื้นผิวภายในแผ่นจานฮาร์ดดิสก์เกิดความเสียหาย โดยการขูดและตัดแผ่นจานฮาร์ดดิสก์

กระบวนการทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไอที เช่น ISO 27001, ISO15408, PCI และ FISMA มีใบรับรองการทำลายล้างข้อมูลให้กับลูกค้า (Certificate)

สนใจติดต่อได้ที่ Email : Kunrisa@orioninv.co.th (คุณน้อง)