Archive for June, 2013


หลักสูตรฝึกอบรมความสำคัญของการทำ Computer Forensics และอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักสูตรอบรมในการทำความเข้าใจในหลักฐานทางดิจิตอล ระยะเวลา 1 วัน สำหรับพนักงาน IT ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยหลักสุตรจะอธิบายความหมายของ Computer Forensics และเทคนิคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Computer Forensics ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเบื้องต้นต่อการตอบ สนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และวีธีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการทางด้าน Computer Forensics

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่ออธิบายความหมายของ Computer Forensics, การได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Computer forensic ตามแบบที่ผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อจะได้วางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ และอบรมการใช้เทคนิคการทำ Computer Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกวิธี

ระดับของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงาน IT ขององค์กรต่างๆที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Computer Forensics และ เทคนิคการทำ Computer Forensics

สถานที่
โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาอนุสาวรีชัย์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 471/19 Ratchawithi Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

วันและเวลาที่อบรม
วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.00 -16.00 น.

ราคาและเนื้อหาในการฝึกอบรม …คลิก http://www.orionforensics.com/w_th_page/computerforensics_training_th.php

สอบถามเพิ่มเติม 02-714-3801-3

อีเมลย์ kunrisa@orioninv.co.th

Advertisements

shutterstock_216917509

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจนำเอาเทคโนโลยีไอทีมาปรับใช้ช่วยให้พนักงานสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานกันได้มากขึ้น รวมถึงการทำงานจากที่ใดก็ได้ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อผลิตผล และการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ถ้าองค์กรใดปราศจากนโยบาย เทคโนโลยีที่เคร่งครัด และไม่มีการให้ความรู้ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้ข้อมูลองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความเสี่ยงสูงที่พนักงานหรือผู้บริหารเอง จะขโมยหรือทุจริตข้อมูลออกไป

ผลการสำรวจพบว่า อุปกรณ์ดิจิทัลที่พนักงานใช้ในการติดต่องาน คือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บแลต และเมื่อถึงเวลาพนักงานเหล่านั้นลาออก พนักงานบางคนพยายามที่จะนำข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลลับของบริษัทออกไปด้วย พวกเค้าสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อต่อรองงานใหม่ซึ่งอาจเป็นบริษัทคู่แข่งของบริษัทคุณ เพื่อให้ได้ตำแหน่งหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หรือนำฐานข้อมูล(Data Based) บริษัทเพื่อนำไปเปิดบริษัทใหม่ หรือแม้แต่ลบข้อมูลสำคัญออก ก่อนลาออกไป

โอไร้อัน ฟอเรนสิกส์ (Orion Forensics) ให้บริการสืบหาหลักฐานฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการตรวจสอบ ค้นหา และวิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

หลักฐานดังกล่าวเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ การตรวจสอบจะใช้เทคนิค Digital Forensics(Digital Forensics คือ) ที่ได้มาตรฐานสากล โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมความชำนาญในการตรวจสอบ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบมายาวนานมากกว่า 10 ปีจากประเทศอังกฤษและในประเทศไทย ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ The Association of Chief Police Officers Good Practice Guide for Computer-Based Electronic (UK) และ The Federal Rules of evidence (US) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการได้มาซึ่งหลักฐานดิจิทัล

เทคนิคการทำ Digital Forensics เป็นเทคนิคขั้นสูง ที่นำมาใช้ในการตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์หลักฐาน จากอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิด ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งขั้นตอนการเก็บ กู้ ตรวจสอบวิเคราะห์เป็นไปกรอบของตามมาตรฐานสากล

เทคนิคนี้เป็นที่นิยมแพร่หลาย ทั้งในยุโรปและอเมริกา ทำด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เท่านั้น โดย IT ทั่วไปที่ขาดประสบการณ์ความรู้และความรู้ความชำนาญในการเก็บ กู้ วิเคราะห์หลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิทัล หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น อาจจะทําให์พยานหลักฐานเกิดเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิทัล เพราะหากไม่สามารถทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ ศาลก็ไม่สามารถรับฟังเป็นหลักฐานทางคดีใด้

พยานหลักฐานทางดิจิทัลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบผู้ที่กระทำผิดซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญประจำ Orion Forensics นำโดย คุณ Andrew Smith (ประวัติ) ซึ่งเป็นอดีตตำรวจจากประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ตรงด้านเก็บ กู้ข้อมูล หลักฐานทางดิจิทัล(Digital Forensics) และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาครัฐในไทยเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเอกชน ทั้งใน อังกฤษ ยุโรป และประเทศไทยเป็นเวลากว่า 17 ปี และทีมงานของ Orion Forensics ซึ่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิทัลมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี

ตรวจอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ :
• Computers
• Laptops
• Flash drives
• External hard drives
• Mobile phones
• Tablets
• GPS satnavs
• CD’S/DVD’S.
• รวมถึงหลักฐานดิจิทัลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์
**ก่อนการดำเนินการตรวจสอบทางเราสามารถเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ Non-Disclosure Agreement กับลูกค้าได้

ตัวอย่างข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบ

  • รายการของชื่อไฟล์ที่ถูกลบ
  • ตรวจสอบอีเมล์และค้นหาอีเมล์ที่ถูกลบ
  • ตรวจสอบ กุ้คืนเอกสารที่ถูกลบในอีเมลย์ Word, Excel, Power Point
  • เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เข้าเยี่ยมชม, การตั้งค่าต่างๆของเบราว์เซอร์ หรือประวัติการลบเบราว์เซอร์
  • รูปภาพหรือเอกสารที่มีอยู่ และรูปภาพหรือเอกสารที่ถูกลบ
  • อนุญาต, การป้องกันการกู้ข้อมูล,แครกรหัสผ่าน, การเข้ารหัสไฟล์ หรือดำเนินการแฮ็คคอมพิวเตอร์
  • ข้อมูลที่เหลืออยู่ในการแลกเปลี่ยนไฟล์, ไฟล์งาน และอื่น ๆ บนไฟล์ชั่วคราวของวินโดวน์
  • ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ที่ซ่อนอยู่ และโดนป้องกันรหัสผ่าน, ระบุรายละเอียดของไฟล์ที่ได้รับการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเวลาและข้อมูลวันที่ (Flash Drives, External H/D)
  • บทสนทนาโต้ตอบ บน Facebook, Skype, WhatsApp, Line, WeChat ฯลฯ
  • เราใช้Hardware / Software ล่าสุด เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น เพื่อรักษาหลักฐานและป้องกันการสูญเสียหลักฐานที่สำคัญ 

สอบถาม Sales &Marketing

โทร 02-714-3801 ต่อ 171 (Sales)

อีเมลย์:  forensics@orionforensics.com

เยี่ยมชมเว็บไซต์: www.orionforensics.com

ลูกค้าของเรา: คลิก

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

“We are experienced forensics investigators with real world experience”

Orionforensics ..Line2000px-Facebook_icon.svg