Archive for January, 2012


 
 
หลักสูตรอบรมการเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามหลัก Computer Forensics สำหรับทนาย
 
 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :
1.      อธิบายให้กับเจ้าหน้าทางกฎหมาย, ทนาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงหลักการตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร์
2.      หลักการจัดการหลักฐานทางคอมพิวเตอร์
3.      หลักการของ Computer Forensics
4.      ความสัมพันธ์กันของวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อการทำ Computer Forensics
หลักสูตรการอบรม:การตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics )
หัวข้อในการฝึกอบรม
 
–         Computer Forensics คืออะไร
–         หลักการสำคัญ 4 ข้อ ของการได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์
–         การสำเนาข้อมูล (Forensic Image)
–         การโคลนนิ่งฮาร์ดดีสก์
–         ระดับของข้อมูลด้าน Computer
–         เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดีสก์
–         การทำลายนิ้วมือ(Finger print) ให้กับข้อมูล
–         วันและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลหลักฐาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-714-3801-3 คุณโจ้
Mail us:kunrisa@orioninv.co.th
http://www.orionforensics.com/

Advertisements

                                                    

                                                                          Orion’s Computer Forensics Specialist Thailand

Hello, I would like to introduce myself. My name is Andrew Smith and as part of Orion’s expansion of the computer forensics Hi-Tech Unit I have been appointed as the new Director of Forensic Services for Orion Investigations. I have been involved in computer forensics for nearly ten years within the UK. As a UK police officer I worked for four years as a Digital Evidence Recovery Officer before moving into the private sector.

My experience involves extensive training and comprehensive experience in relation to criminal, corporate, malware and counter terrorism investigations within the UK and Europe. I am also an experienced trainer having developed UK Law Society approved training courses and delivered master degree level forensic training. I have regularly appeared in court as an expert witness to present complex computer evidence.

As part of my new role I am aiming to raise awareness of computer forensics within Thailand and throughout Asia. With this in mind I will be aiming to use this blog to post short articles explaining what computer forensics is, why it is important and how it may be able to assist you as part of your own investigations, all in simple non-technical terms.

I would also like this blog to be a useful resource for computer forensic investigators. As a result from time to time I would like to post some technical articles that forensic investigators may find useful during the course of their investigations.

I hope you enjoy the postings and please feel free to leave your comments.

 For more infomation please CLICK   ANDREW SMITH – CV 17-12-11


1.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics การทำสำเนาข้อมูลในรูปแบบ Image จาก Hard Drive โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ

2.อาจใช้วิธีการโคลน (clone) ซึ่งหมายถึงการก๊อปปี้ข้อมูลจาก Hard Drive ลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งโดยข้อมูลจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งการโคลนฮาร์ดดีสก์จะทำหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดขึ้น
-Hard Drive ที่ได้จากการก๊อปปิ้จะถูกติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.Hard Drive ต้นฉบับที่จะถูกเก็บไว้ในสภาพเดิมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหลักฐานและจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการของกฎหมาย

4.ผู้เชี่ยวชาญด้าน computer Forensics จะปรึกษากับลูกค้าในรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ในเครื่องของผู้ต้องส่งสัย

5. บ่อยครั้งที่ keywords หรือคำที่ต้องการค้นหาส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดให้มา ซึ่งkeywordหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นหาข้อมูลและช่วยประหยัดเวลาทำให้สามารถค้นพบข้อมูลได้เร็วขึ้น

6.ภายหลังการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics  จะทำรายงานผลการค้นหา

7.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics  จะรายงานข้อเท็จจริงที่พบและสามารถเป็นพยานในศาลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่พบ

Orion Computer Forensics