Archive for December, 2011


A bit-stream image  หรือ Image File Evidences  คือ การก๊อปปิ้ข้อมูลแบบละเอียดที่สุด แบบบิตต่อบิตซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของฮาร์ดดิสก์ A bit-stream image จะก๊อปปิ้ข้อมูลทั้งหมดของฮาร์ดดีสก์ รวมถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่และโครงสร้างของระบบ bit-stream image สามารถเปิดได้โดยซอฟแวร์ทางด้าน Computer Forensics เช่น ซอฟแวร์ Encase ,FTK, PRODiscover ซึ่งการก๊อปปิ้ข้อมูลแบบ bit-stream image จะไม่ทำให้ข้อมูลต้นฉบับเปลี่ยนแปลง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics จะทำ bit-stream image โดยการต่อฮาร์ดดีสก์ต้นฉบับเข้ากับอุปกรณ์ที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (write protection device) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ฮาร์ดดีสก์ต้นฉบับระว่างทำ bit-stream image

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics Thaiand 02-714-3801-3

E-Mail address: forensics@orionforensics.com

www.orionforensics.com

Advertisements