การทำ Computer Forensic

Posted: March 9, 2011 in Computer Forensics 1

hi-tech team การทำ Computer Forensic โดยทั่วไป จะทำการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดแบบบิต ต่อบิตให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ที่คัดลอกมาจะเป็นส่วนหนึ่งของพยายนหลักฐาน ดังนั้นหลักฐานต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเก็บหลักฐานจึงถือเป็นส่วนสำคัญต่อความน่าเชื่อถือ โดยที่หลักการสำคัญจะอยู่ที่ “การไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวพยานหลักฐานต้นฉบับ” ซึ่งหมายถึงจะไม่มีการทำให้พยานหลักฐานต้นฉบับได้รับการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ถูกสร้างโดยบุคคลคนอื่นหลังจากเครื่องถูกยึดมาจากผู้ต้องสงสัยเด็ดขาด เมลย์หาเราเพื่อปกป้องผลประโยชน์ท่านเสียแต่วันนี้

www.orionforensics.com

 forensics@orionforensics.com

Hi-Tech Investigation Unit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s