ตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ Computer Forensics

Posted: March 7, 2011 in Computer Forensics 1

Computer Forensics ……เป็นศาสตร์ทางด้านการสืบสวนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผู้ทำการสืบสวน นั้น จะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่กำลังสืบสวนมาค้นหาข้อมูล เพื่อหาเอาพยานหลักฐานสำหรับใช้ในการประกอบการสืบสวนหรือใช้ค้นหาผู้กระทำความผิดออกมา ทั้งนี้ทั้งนั้น ตามวิธีการของการทำ Computer Forensics ซึ่งหลักสำคัญคือหลักฐานทางดิจิตอล นั้น จะต้องใช้วิธีการที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆทั้งสิ้นแก่พยานหลักฐานดิจิตอล ต้นฉบับเดิม ดังนั้นผู้ที่ทำงานด้าน Computer Forensics จะต้องรู้กระบวนการที่ถุกต้องและใช้เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของพยานหลักฐาน

ติดต่อเราเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้แล้ววันนี้

forensics@orionforensics.com

www.orionforensics.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s